Whatsapp Share

Thara - Bhadrewadi Route

Thara - Runi - Anantpura - Shiya - Bhadrewadi

Village or Town Name Contact Number Transport Type Vehicle
Shiya Hojefabhai Dodiya 9714178652 Passenger and Luggage Atul Shakti
Shiya Isvar Thakor 9558485076 Passenger and Luggage Atul Shakti
Shiya Lalo Thakor 9726735439 Passenger Riksha
Shiya Javanbhai Thakor 9723875618 Passenger Riksha

Thara - Harij Route

Thara - Khariya - Jampur Char Rasta - Totana - Ashaladi - Roda - Vejavada - Katara Tran Rasta - Nana - Junamanka - Boratwada - Harij

Village or Town Name Contact Number Transport Type Vehicle